กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-6 7-8 9-34 35-44 45-57 58-76 77-80 81-89  
 
:: พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

:: บทนิยาม มาตรา 1-6
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 7-8
:: หมวด2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 9-34
:: หมวด3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 35-44
:: หมวด4 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 45-57
:: หมวด5 การงบประมาณและการคลัง มาตรา 58-76
:: หมวด6 การกำกับดูแล มาตรา 77-80
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 81-89 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update