กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-7 8-14 15-18 19-26 27-31 32-77 78  
 
:: พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

:: ส่วนที่1 บทนิยาม มาตรา 1-7
:: ส่วนที่2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ มาตรา 8-14
:: ส่วนที่3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา 15-18
:: ส่วนที่4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มาตรา 19-26
:: ส่วนที่5 การละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27-31
:: ส่วนที่6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 32-77
:: บททั่วไป มาตรา 78

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update