กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1-8 9-22 23-27 28-32 33-39 40-43 44-47 48-56 57-82  

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

:: บทนิยาม มาตรา 1-8
:: หมวด1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง
:: ส่วนที่1 บททั่วไป มาตรา 9-22
:: ส่วนที่2 การจัดระเบียบราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง มาตรา 23-27
:: ส่วนที่3 การจัดระเบียบราชการในสำนักงาน มาตรา 28-32
:: หมวด2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 33-39
:: หมวด3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล มาตรา 40-43
:: หมวด4 การปฏิบัติราชการแทน มาตรา 44-47
:: หมวด5 การรักษาราชการแทน มาตรา 48-56
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 57-82
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update