กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-14 15-23 24-31 32-33  
 
:: พระราชบัญญัติ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 1-14
:: หมวด2 เขตอำนาจศาล มาตรา 15-23
:: หมวด3 องค์คณะผู้พิพากษา มาตรา 24-31
:: หมวด4 การจ่ายการโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 32-33 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update