กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตรา ที่ 1-5 6-13 14-30 31-35 36  
 
:: พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 การกำหนดป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 6-13ทวิ
:: หมวด2 การควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14-30
:: หมวด3 บทกำหนดโทษ มาตรา 31-35
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 36-38


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update