กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม มาตราที่ 1-40 41-42 43-69 70-78  

:: พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542


:: ส่วนที่1 บททั่วไป มาตรา 1-40
:: ส่วนที่2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41-42
:: ส่วนที่3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน มาตรา 43-69
:: บทเฉพาะกาล 70-78
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update