กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-22 23-24 25-46 47-51 52-60 61-72 73  
 
:: พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 ที่จับสัตว์น้ำ มาตรา 6-22
:: หมวด2 บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ มาตรา 23-24
:: หมวด3 การจดทะเบียนและการขออนุญาต มาตรา 25-46
:: หมวด4 สถิติการประมง มาตรา 47-51
:: หมวด5 การควบคุม มาตรา 52-60
:: หมวด6 บทกำหนดโทษ มาตรา 61-72
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 73
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update