กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ม.ที่ 1-5 6-17 18-24 25-34 35-39 40-41 42-47 48-56 57  
 
:: พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 คณะกรรมการการ แข่งขันทางการค้า มาตรา 6-17
:: หมวด2 สำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มาตรา 18-24
:: หมวด3 การป้องกัน การผูกขาด มาตรา 25-34
:: หมวด4 การขออนุญาต และการพิจารณาอนุญาต มาตรา 35-39
:: หมวด5 การฟ้อง คดีเรียกค่าเสียหาย มาตรา 40-41
:: หมวด6 การอุทธรณ์ มาตรา 42-47
:: หมวด7 บทกำหนดโทษ มาตรา 48-56
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 57 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update