แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. เงินช่วยชาติ 2. เงินตรา 3. เงินทดแทน
4. จดทะเบียน 5. จราจรทางบก 6. จัดตั้งส่วนราชการ
7. จัดตั้งสำนักงาน 8. จัดระเบียบ 9. จัดสรรรายได้ จัดหางาน
1.เงินช่วยชาติ เงินตรา เงินทดแทน Top
1. เงินช่วยชาติ ฉ.2 ออกตามความใน พรบ.เงินช่วยชาติ ในภาวะคับขัน พ.ศ.2485 อ่าน
2. เงินตรา ฉ.10 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
3. เงินตรา ฉ.101 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2510 อ่าน
4. เงินตรา ฉ.103 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 ข้อมูล
5. เงินตรา ฉ.104 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
6. เงินตรา ฉ.105 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
7. เงินตรา ฉ.108 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
8. เงินตรา ฉ.109 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
9. เงินตรา ฉ.111 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
10. เงินตรา ฉ.112 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
11. เงินตรา ฉ.113 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
12. เงินตรา ฉ.114 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
13. เงินตรา ฉ.115 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
14. เงินตรา ฉ.116 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 ข้อมูล
15. เงินตรา ฉ.117 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 ข้อมูล
16. เงินตรา ฉ.118 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 ข้อมูล
17. เงินตรา ฉ.119 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 ข้อมูล
18. เงินตรา ฉ.121 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
19. เงินตรา ฉ.123 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
20. เงินตรา ฉ.124 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
21. เงินตรา ฉ.125 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
22. เงินตรา ฉ.136 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
23. เงินตรา ฉ.137 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
24. เงินตรา ฉ.140 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
25. เงินตรา ฉ.147 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
26. เงินตรา ฉ.148 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
27. เงินตรา ฉ.150 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
28. เงินตรา ฉ.152 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
29. เงินตรา ฉ.22 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
30. เงินตรา ฉ.50 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
31. เงินตรา ฉ.51 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
32. เงินตรา ฉ.54 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
33. เงินตรา ฉ.58 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
34. เงินตรา ฉ.59 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
35. เงินตรา ฉ.65 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
36. เงินตรา ฉ.69 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
37. เงินตรา ฉ.73 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
38. เงินตรา ฉ.88 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
39. เงินตรา ฉ.89 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
40. เงินตรา ฉ.91 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2401 อ่าน
41. เงินตรา ฉ.92 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
42. เงินตรา ฉ.93 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
43. เงินตรา ฉ.94 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
44. เงินตรา ฉ.95 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
45. เงินตรา ฉ.96 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 อ่าน
46. เงินตราในภาวะฉุกเฉิน ฉ.11 พ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.เงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2484 อ่าน
47. เงินทดแทน ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 อ่าน
48. เงินทดแทน ฉ.3 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 อ่าน
2.จดทะเบียน จราจรทางบก จัดตั้งส่วนราชการ Top
1. จดทะเบียน ครอบครัว ฉ.7 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 อ่าน
2. จดทะเบียน ครอบครัว ฉ.8 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 อ่าน
3. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.10 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ข้อมูล
4. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.11 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
5. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.12 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
6. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.15 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514 ข้อมูล
7. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.4 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
8. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.5 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
9. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.6 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
10. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.7 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
11. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.8 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
12. จดทะเบียน เครื่องจักร ฉ.9 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 อ่าน
13. จราจรทางบก ฉ.10 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ. พ.ศ.2522 อ่าน
14. จราจรทางบก ฉ.11 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
15. จราจรทางบก ฉ.12 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2499 อ่าน
16. จราจรทางบก ฉ.13 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ข้อมูล
17. จราจรทางบก ฉ.14 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
18. จราจรทางบก ฉ.15 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2422 อ่าน
19. จราจรทางบก ฉ.9 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
20. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
21. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
22. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
23. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
24. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
25. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 อ่าน
26. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
27. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
28. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
29. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ข้อมูล
30. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
31. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
32. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
33. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
34. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
35. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
36. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
37. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
38. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
39. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
40. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
41. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
42. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
43. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
44. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
45. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
46. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
47. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
48. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
49. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
50. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
51. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
52. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
53. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
54. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
55. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
56. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
57. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
58. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
59. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
60. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
61. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
62. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
63. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
64. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
65. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
66. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 อ่าน
67. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
68. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
69. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
70. จัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
71. จัดตั้งส่วนราชการ ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 อ่าน
3.จัดตั้งสำนักงาน จัดระเบียบ จัดสรรเงินภาษี จัดสรรรายได้ จัดหางาน Top
1. จัดตั้งสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ.2549 อ่าน
2. จัดตั้งสำนักงาน อาคารสงเคราะห์มหาดไทย ออกตามความใน พรบ.จัดตั้งสำนักงานอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2485 อ่าน
3. จัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 อ่าน
4. จัดระเบียบ กิจการแพปลาพ.ศ.2496 ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 อ่าน
5. จัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม ฉ.6 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.2503
อ่าน
6. จัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม ฉ.7 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.2503
อ่าน
7. จัดระเบียบ ราชการกระทรวงกลาโหม ฉ.9 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.2503
อ่าน
8. จัดสรรเงินภาษี ซีเมนต์พ.ศ.2525 ออกตามความในพรก. จัดสรรเงินภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาจักร พ.ศ.2524 อ่าน
9. จัดสรรเงินภาษี น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักรพ.ศ.2522 ออกตามความในพรก. จัดสรรเงินภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ.2522 ข้อมูล
10. จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีการค้าให้แก่เทศบาล ฉ.3 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.จัดสรรรายได้ประเภท ภาษีการค้า ให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล จัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้า ออกตามความใน พรบ.จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีการค้า อ่าน
11. จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน ฉ.10 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 อ่าน
12. จัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน ฉ.9 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2511 อ่าน

  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update